• Srpski jezik

Merenje galvanske neprekidnosti provodnika i električne otpornosti sistema uzemljenja

Izjednačavanje potencijala se izvodi sa ciljem zaštite od pojave statičkog elektriciteta i obezbedjuje nizak napon dodira izmedju dva provodna metalna elementa, kako bi se mogli istovremeno dodirnuti.

 

Cilj periodičnih pregleda je provera ispravnosti galvanske neprekidnosti i električne otpornosti sistema uzemljenja radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

 

Izjednačavanje potencijala se treba izvoditi:

     • U eksplozivnoj sredini
     • Izmedju izloženih provodnih delova, koji se povezuju na različita uzemljenja
     • Ako postoji drugi provodni delovi na razdaljini manjoj od 2,5m
     • Ako je Rpe previsok – otpornost – neprekidnost PE voda

 

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ” br. 11/96).

 

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767