• Srpski jezik

REFERENCE

Zastupamo ili imamo dugogodišnje partnerske odnose sa sledećim kompanijama:

Naši klijenti kod kojih imamo pozitivne reference i dugogodišnju saradnju:

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767