• Srpski jezik

Kontrolno telo TEHNOPETROLA tipa „C“ je prepoznatljiv deo preduzeća koje je akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 i ovlašćeno od strane Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale za poslove overavanja merila na osnovu obima akreditacije.

TEHNOPETROL ima sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Neprekidno poboljšavanje nivoa kvaliteta kompletne usluge uz stručno i kvalitetno obavljanje aktivnosti, poštovanje rokova, prihvatljiv nivo cena, trajno zadovoljavanje zahteva i ispunjavanje očekivanja korisnika, uz poštovanje propisa i ostalih normativnih dokumenata i zahteva sistema menadžmenta na bazi efektivnog i efikasnog korišćenja resursa. Zdravlje i bezbednost osoblja je fundamentalna vrednost, primarna briga i preduslov za sprovođenje aktivnosti kontrolnog tela, a takođe predstavlja i primarnu obavezu menadžmenta da vodi brigu o tome.

OVERAVANJE PODZEMNIH REZERVOARA

DMDM - 393-4/0-02-4695/1

OVERAVANJE PROTOČNIH MERILA

DMDM - 393-4/0-02-4696/1

OVERAVANJE GASOMERA

DMDM - 393-4/0-02-3902/1

OVERAVANJE MANOMETARA ZA PNEUMATIKE

DMDM - 393-4/0-02-1074/1

OVERAVANJE MERNIH LETVI

DMDM - 393-4/0-02-376/5

Zahtevi za overavanje pojedinih merila

TP-KT-ZA-026

Zahtev za overavanje

TP-KT-ZA-027(a)

Podaci o merilima sprave za točenje TG i TNG

TP-KT-ZA-027(b)

Podaci o AMN tečnosti u nepokretnim rezervoarima

TP-KT-ZA-027(c)

Podaci o merilima položeni cilindrični rezervoari

TP-KT-ZA-027(d)

Podaci o merilima dužine opšte namene

TP-KT-ZA-027(e)

Podaci o merilima-manometri za merenje pritiska u pneumaticima

TP-KT-ZA-027(f)

Podaci o merilima - protočno merilo zapremine tečnosti koje se nalaze u mernom sklopu - mernom sistemu

TP-KT-ZA-028

Zahtev za kontrolisanje elektro i gromobranskih insalacija i Ex

Uputstvo, uslovi i obrasci za klijente

TEHNOPETROL

Uputstvo za uplatu taksi i naknada

TP-KT-ZA-060

Opšti uslovi pružanja usluga KT Tehnopetrola

TP-KT-ZA-016

Prigovor - žalba

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767