• Vizantijski bulevar 32/10 18108 Niš
 • + 381 18 4580 552
 • + 381 18 4580 544
 • Srpski jezik

Pregled i ispitivanja električne instalacije

 

Pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona vrši se u toku izgradnje ili kada je ona završena, a pre predaje korisniku i nakon rekonstrukcije.

 

 

Cilj usluge je ustanovljavanje ispravnosti izvođenja i funkcionalnosti električnih instalacija niskog napona radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

 

 

Pregled ektričnih instalacija niskog napona vrši se kad je ona isključena sa napona napajanja, a sastoji se iz proveravanja:

     • Zaštite od električnog udara, uključujući merenje razmaka kod zaštite preprekama ili kućištima, pregradama ili postavljanjem opreme van dohvata ruke,
     • Mera zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i dozvoljenom padu napona (ako nije izvršena revizija projekta),
     • Izbora i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor,
     • Ispravnosti postavljanja odgovarajućih rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka,
     • Izbora opreme i mera zaštite prema spoljašnjim uticajima,
     • Raspoznavanja neutralnog i zaštitnog provodnika,
     • Prisustva šema, tablica sa upozorenjima ili sličnih informacija,
     • Raspoznavanja strujnih kola, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme,
     • Spajanja provodnika i
     • Pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje.

 

 

Opšta ispitivanja električnih instalacije izvode se prema sledećem redosledu i obuhvataju:

     • Neprekidnost zaštitnog provodnika i glavnog i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala,
     • Otpornost izolacije električne instalacije,
     • Zaštita električnim odvajanjem električne instalacije,
     • Otpornost poda i zidova,
     • Automatsko isključenje napajanja,
     • Dopunsko izjednačenje potencijala i
     • Funkcionalnost

 

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Službeni list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 i “Službeni list SRJ”, br. 28/95).

 

TEHNOPETROL D.O.O.

 • +381 18 4580 552
 • +381 18 4580 544
 • office@tehnopetrol.co.rs
 • tehnopetrol@tehnopetrol.co.rs

Adresa za poštu

 • Vizantijski bulevar 32/10, Medijana
 • 18108 NIš PAK 700873

Poslovne prostorije

 • Toponički put bb 18000 Niš
 • W 43.37165 , E 21.83434

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767