• Srpski jezik

Proizvodnja

Od samog osnivanja rukovodstvo firme TEHNOPETROL je negovalo razvojnu i proizvodnu komponentu pa samim tim i svi proizvodi koje možemo da ponudimo predstavljaju plod dugogodišnjeg predanog rada tima inženjera i tehničara koji su svakodnevnim zalaganjem kontinualno unapređivali proizvode i pokušavali da izađu u susret sve zahtevnijim uslovima koje postavljaju klijenti na tržištu.

Elektronska brojila

Sprave za točenje goriva

Komunikacioni multiplekser

Oprema za merenje nivoa goriva

Jedan od takvih primera je elektronsko brojilo koje je u prvim verzijama služilo kao zamensko za mehanička brojila u apraratim za točenje goriva a danas je izraslo u brojilo ozbiljnih mogućnosti koje se ugrađuje u multiproukt sprave kao i specijalne sprave sa temperaturnom kompenzacijom, merenjem gustine i štampanjem izveštaja o istočenoj i/ili protočenoj količini goriva.

Pored elektronskih brojila TEHNOPETROL proizvodi i komunikacioni multiplekser, opremu za merenje nivoa goriva u podzemnim rezervoarima, sprave za točenje goriva, različite softverske pakete za kontrolu rada javnih, internih i benzinskih stanica bez ljudi kao i specijalnu opremu za sprave za točenje goriva u vidu multimedije i kartičnih solucija koja omogućavaju rad benzinske stanice bez ljudi.

Timski rad pod budnim okom direktora Jovanovića i iskustvo koje traje već više od dvadeset godina omogućilo je da zadnjih godna iz proizvodnog pogona preduzeća TEHNOPETROL ugledaju svetlost dana i etaloni za verifikaciju automatskog merila nivoa i mehaničkih mernih letvi kao i etaloni za overavanje podzemnih rezervoara volumetrijskom metodom.

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767