• Srpski jezik

Automatizovane BS

Benzinske stanice bez poslužioca. Potpuno automatizovan rad, potpuna kontrola potrošnje goriva sa udaljene stanice i razmena podataka.

Trening centar

Redovna edukacija servisnog osoblja Tehnopetrola u trening centru na simulatorima elektronskih brojila i druge opreme obezbedjuje visok nivo obučenosti.

ISO 9001:2015

Tehnopetrol ima sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015

ETALON

Za verifikaciju automatskog merila nivoa tečnosti i mehaničkih mernih letvi u laboratoriji i na terenu.

TEHNOPETROL CG

Na teritoriji Crne Gore kao poseban privredni subjekt posluje TEHNOPETROL CG d.o.o.

TEHNOPETROL posluje kao privredni subjekt koji se bavi razvojem, proizvodnjom, servisom, održavanjem i instalacijama u oblasti naftne industrije i tehnologije prerade i distribucije naftnih derivata i specijalne opreme za ispitivanje mernih uređaja.

Paralelno sa razvojem poslovnih kapaciteta i tehničkih mogućnosti razvijao se ozbiljan i odgovoran odnos prema industrijskoj bezbednosti, bezbednosti zdravlja na radu, zaštiti životne sredine kao i podizanju svesti kod svojih zaposlenih o važnosti poštovanja ovih mera.

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767