• Vizantijski bulevar 32/10 18108 Niš
 • + 381 18 4580 552
 • + 381 18 4580 544
 • Srpski jezik

Pregled gromobranske instalacije sa merenjem električne otpornosti rasprostiranja uzemljivača

 

Spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija se postavlja sa ciljem zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja. Radi očuvanja i potvrđivanja efikasnosti i projektovanih karakteristika gromobranskih instalacija vrši se ispitivanje za vreme i nakon izvođenja i periodično ispitivanje. Intervali periodičnog ispitivanja zavise od projektovanog nivoa zaštite.

 

Cilj periodičnih pregleda je provera ispravnosti, propisa i funkcionalnosti gromobranske instalacije radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

 

Prilikom pregleda i ispitivanja gromobranske instalacije ustanovljava se sledeće:

     • Da gromobranska instalacija odgovara projektu (Provera svih dokumenata, uključujući i usaglašenost sa postojećim standardima,
     • Provera opšteg stanja gromobranskih i odvodnih sistema, kao i svih delova za spajanje (bez nemontiranih delova), ispitati otpore,
     • Provera sistema za uzemljenje i otpora uzemljenja, uključujući prelaze i spojeve,
     • Da su sve komponente gromobranske instalacije u tehnički ispravnom stanju i da obezbeđuju primenjene i određene funkcije,
     • Da nema dejstva korozije na elemente gromobranske instalacije,
     • Da su svi naknadno dodati delovi objekta ugrađenih u štićeni prostor zaštićeni  izjednačenjem,
     • Provera unutrašnje gromobranske zaštite, uključujući i odvodnike prenapona i osigurače i
     • Sigurnost i pričvršćenost provodnika.

 

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ” br. 11/96).

 

TEHNOPETROL D.O.O.

 • +381 18 4580 552
 • +381 18 4580 544
 • office@tehnopetrol.co.rs
 • tehnopetrol@tehnopetrol.co.rs

Adresa za poštu

 • Vizantijski bulevar 32/10, Medijana
 • 18108 NIš PAK 700873

Poslovne prostorije

 • Toponički put bb 18000 Niš
 • W 43.37165 , E 21.83434

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767