• Vizantijski bulevar 32/10 18108 Niš
 • + 381 18 4580 552
 • + 381 18 4580 544
 • Srpski jezik

Termovizijska snimanja

 

Termovizijska snimanja opreme za rad, postrojenja i tehnololoških procesa predstavljaju jedini način identifikacije tačaka sa povećanom temperaturom. Termovizijsko snimanje može se sprovoditi na objektima ugrađenoj elektro-energetskoj opremi, elektro-energetskim postrojenjima, tehnološkim procesima, opremi za rad, proizvodnim pogonima i postrojenjima. Mesta sa povećanom temperaturom su u najvećem broju slučajeva posledica greški ili nedostataka u povezivanju elemenata ili u neodgoravajućim komponentama i sklopovima. Periodičnim termovizijskim snimanjem mogu se preduprediti štete nastale požarima i štete nastale prekidom proizvodnih procesa usled otkaza opreme.

 

 

Termoviziskim snimanjem objekata i termo-tehničkih instalacija mogu se utvrditi mesta sa nedovoljnom ili oštećenom izolacijom. Na ovim mestima usled neodgovarajuće izolacije povećani su gubici energije koji umanjuju energetsku efikasnost i povećavaju troškove eksplatacije objekata i termo-tehničkih instalacija.

 

 

U zavisnovti od predmeta termovizijskog ispitivanja uz termovizijsko snimanje vrši se i merenje potrebnih veličina radi utvrđivanja razloga povećanja temperature. Pri termovizijskom snimanju elektro-energetske opreme, elektro-energetskih postrojenjima vrši se i merenje vrednosti struja kroz ugrađene komponenete.

 

TEHNOPETROL D.O.O.

 • +381 18 4580 552
 • +381 18 4580 544
 • office@tehnopetrol.co.rs
 • tehnopetrol@tehnopetrol.co.rs

Adresa za poštu

 • Vizantijski bulevar 32/10, Medijana
 • 18108 NIš PAK 700873

Poslovne prostorije

 • Toponički put bb 18000 Niš
 • W 43.37165 , E 21.83434

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767